044 360-31-22

Зміни до законодавства у грудні 2021 року

Із 1 грудня підвищено розміри:

 • прожиткового мінімуму (далі – ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць. Так, ПМ для працездатних осіб становить 2 481 грн, для дітей віком до 6 років – 2 100 грн, а від 6 до 18 років – 2 618 грн; для осіб, які втратили працездатність – 1 934 грн. Загальний показник ПМ на одну особу – 2 393 грн;
 • мінімальної зарплати – до 6 500 грн у місячному вимірі та 39,12 грн – у погодинному.

Такі розміри ПМ та МЗП установлено на період по 31 грудня 2021 року ст. 7, 8 Закону від 15.12.2020 № 1082 ІХ. Відповідно підвищилися соцпоказники, розміри соцдопомоги та ЄСВ.

Із 1 грудня застосовуються окремі норми Закону від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»:

 • п. 1, 2, 11 ч. 2 ст. 22-2 – з використанням Реєстру будівельної діяльності електронних документів (далі – Реєстр) (крім тих, які містять державну таємницю) створюються: містобудівні/технічні умови та обмеження, зміни до них, відмова у їх наданні, їх скасування чи анулювання; інвентаризаційна справа, матеріали техінвентаризації, техпаспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчених будівництвом об’єктів та їхніх частин (житлових та нежитлових приміщень), зміни до них;
 • ч. 2 ст. 22-4 – картографічна основа Держземкадастру використовується для відображення геопросторової інформації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Е-будсистема);
 • п. 1, 8 ч. 2 та ч. 11 ст. 26-1виключно у е-формі через е-кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з ним, подаються документи для отримання адміністративних та інших послуг щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. Документи виконавчого провадження, які тягнуть за собою зміну відомостей у е-системі, та документи про заборону (її скасування) вчинення дій уповноваженими органами містобудування й архітектури, органами держархбудконтролю і нагляду надсилаються виключно в е-формі шляхом електронної інформаційної взаємодії між Е-будсистемою та автоматизованою системою виконавчого провадження;
 • п. 1, 2, 10 ч. 8 ст. 26-2ідентифікатор об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта (далі – ідентифікатор) зазначається у містобудівних умовах та обмеженнях і техумовах; інвентаризаційній справі, матеріалах техінвентаризації та техпаспорті об’єкта незавершеного будівництва, закінченого будівництвом об’єкта та його частин.

Також із 1 грудня застосовуються норми п. 2 ч. 8 ст. 31, п. 2 ч. 9 ст. 36, абзацу тринадцятого ч. 3 ст. 37, другого речення абзацу третього ч. 2 та п. 2 ч. 4 ст. 39; абзацу третього ч. 3 та ч. 4 ст. 39-3. Зокрема, договір про проведення технічної інвентаризації може укладатися у е-формі через е-кабінет. За результатами технічної інвентаризації виготовляються інвентаризаційна справа, матеріали інвентаризації та технічні паспорти з використанням Реєстру (Закон від 17.10.2019 № 199-IX).

Із 1 грудня вимога щодо функціонування колцентру з єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для надання безоплатних послуг абонентам стосується ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність із централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, які мають більше ніж 100 000 споживачів (населення), користувачів питної води, послуг з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб (постанова КМУ від 29.09.2021 № 1660).

Із 1 грудня унесено зміни до Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого рішенням Нацкомзв’язку від 31.07.2015 № 394. Так, для отримання послуги з перенесення абонентського номера (далі – ППН) абонент має подати оператору-отримувачу/провайдеруотримувачу заяву (далі – оператор/провайдер отримувача), оформлену одним із таких способів: у письмовому вигляді – до пункту обслуговування абонентів; дистанційно – за допомогою телефону або заповнити форму заяви на офіційному вебсайті оператора/провайдера отримувача. У заяві абонент указує свої дані:

 • фізособа – П. І. Б. (по батькові за наявності), місце проживання, серію, номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; фізособа-підприємець – крім перелічених даних ще й реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • юрособа – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України.

Уповноважена особа абонента повинна пред’явити оригінал документа, що підтверджує її повноваження здійснити перенесення абонентського номера (номерів).

Також уточнено порядок дій оператора/провайдера отримувача в разі надходження від абонента заяви про ППН і унесено зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг (рішення НКРЗІ від 23.03.2021 № 107).

Із 8 грудня набувають чинності зміни до Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого постановою КМУ від 20.08.2008 № 717 (далі – Техрегламент № 717), зокрема:

 • термін «пральний порошок» замінено на «побутовий мийний засіб» (означає засіб, що використовується у побутовій сфері для прання, миття та очищення);
 • уточнено, що випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться згідно з національними стандартами, перелік яких затверджено наказом Мінекономіки від 11.10.2013 № 1228.

Також оновлено обмеження щодо вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах (додаток 1 до Техрегламенту), але ця зміна набуде чинності з 31 грудня 2023 року (постанова КМУ від 02.06.2021 № 575).

Із 8 грудня набуває чинності оновлений Перелік національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів на відповідність вимогам Техрегламенту № 717, затверджений наказом Мінекономіки від 22.10.2021 № 795. Відповідно із 8 грудня втрачає чинність діючий нині Перелік, затверджний наказом Мінекономрозвитку від 11.10.2013 № 1228.

Із 9 грудня обов’язковим профілактичним щепленням проти COVID-19 підлягають працівники:

а) підприємств, установ та організацій, які:

 • належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • включені до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 № 83;

б) установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів.

Вищеназваними підприємствами та закладами доповнено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затверджений наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153 (далі – Наказ № 2153), до якого вже включено: центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи; місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи; заклади вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, заклади спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності (наказ МОЗ від 01.11.2021 № 2393).

Із 10 грудня уводиться у дію Закон від 01.06.2021 № 1489-IX (крім окремих норм), яким обмежується обіг пластикових пакетів на території України. За безоплатне розповсюдження пластикових пакетів до суб’єктів господарювання (далі – СГ) застосовуватимуться штрафи в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1 700 до 3 400 грн), а за повторне протягом 3 років учинення такого самого порушення – у розмірі від 200 до 500 НМДГ (від 3 400 до 8 500 грн).

Із 10 березня 2022 року буде заборонено розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг: надтонких/тонких/оксорозкладних пластикових пакетів та застосовуватиметься штраф за порушення цієї норми – у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн), а за повторне протягом 3 років учинення такого ж порушення – від 1 000 до 2 000 НМДГ (від 17 000 до 34 000 грн).

Справа про правопорушення розглядатиметься Держпродспоживслужбою у 15-денний строк із дня одержання акта перевірки. За результатом розгляду справи виноситься постанова. СГ має сплатити штраф протягом 15 днів із дня отримання копії постанови. Постанова про правопорушення може бути оскаржена в судовому порядку.

Із 10 грудня набувають чинності зміни до Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 № 340 (далі – Наказ № 340), зокрема:

 • установлено, що документ не поширюється на перевезення пасажирів чи/та вантажів, які здійснюються закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності;
 • у разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) без урахування часу перерви не може перевищувати 10 год. Тривалість періоду керування не може перевищувати 56 год. на тиждень та 90 год. протягом двох тижнів;
 • змінний період керування водія, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 10 год. не частіше ніж двічі на тиждень та 9 год. в інші дні;
 • для водіїв автобусів, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, за їх згодою може встановлюватися робочий день із розподілом зміни на дві частини – кожна тривістю не більше 4 год. 30 хв. – з урахуванням часу, необхідного для повернення на місце стоянки;
 • скасовано норму, згідно з якою для водіїв ТЗ, що перевозять великовагові, та(або) великогабаритні та(або) небезпечні вантажі, змінний період керування, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 8 год.;
 • у разі тимчасової непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, перевізник може заповнювати бланк підтвердження діяльності.

Крім того, скасовано п. 5 Наказу № 340 про здійснення Держтрансбезпекою перевірок дотримання режимів праці та відпочинку водіїв; планових, позапланових й інших перевірок. При цьому встановлено, що органи, уповноважені здійснювати контроль на автотранспорті та у сфері безпеки руху, проводять перевірку встановленого режиму праці та відпочинку відповідно до законодавства (наказ Мінінфраструктури від 24.06.2021 № 337).

Із 10 грудня ліцензіати, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, що провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні забезпечити доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення. Відповідною нормою доповнено Ліцензійні умови, затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 № 282 (постанова КМУ від 08.09.2021 № 939).

Із 12 грудня набувають чинності Вимоги до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання, затверджені наказом Мінфіну від 29.10.2021 № 568 (далі – Вимоги № 568). Пломби мають відповідати вимогам ДСТУ ISO 17712:2015 «Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні» або ISO 17712:2013 «Freight containers. Mechanical seals». Зокрема, тепер підприємство:

 • обирає тип пломби з урахуванням зовнішніх факторів, що впливають на неї під час застосування, а також вимог перевізників;
 • обліковує пломби шляхом унесення посадовими особами підприємства, відповідальними за облік та зберігання пломб, до Реєстру обліку пломб інформації про пломби, визначеної п. 4 розд. IIІ Вимог № 568;
 • зберігає пломби, виключивши несанкціонований доступ осіб, не уповноважених на їх зберігання;
 • забезпечує вільний доступ працівників митних органів до місця зберігання пломб.

Митні органи контролюють дотримання підприємствами порядку обліку пломб, установленого Вимогами № 568.

Із 24 грудня набуває чинності Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затверджений наказом Мінфіну від 23.07.2021 № 417 (далі – Порядок № 417). Нині діючий Порядок, затверджений наказом Мінфіну від 16.01.2016 № 6, втрачає чинність з 24 грудня. Згідно з Порядком № 417, зокрема:

 • для зарахування ЄСВ використовується рахунок 3556 (замість рахунка 3719), відкритий у Держказначействі;
 • повернення коштів здійснюється у випадках: надмірної або помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінсанкцій на належний рахунок 3556; помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій не на належний рахунок 3556/на бюджетний рахунок за надходженнями; помилкової сплати податкових зобов’язань із податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені на рахунок 3556; виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були зараховані на рахунок 3556 з єдиного рахунка;
 • заяву про повернення коштів із рахунків 3556 (далі – заява) платник може подати до територіального органу ДПС в електронній формі через е-кабінет. До заяви обов’язково додається засвідчена платником копія розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), що підтверджує сплату коштів на рахунок 3556 (до заяви в електронній формі – електронну копію документа).

Із 24 грудня набувають зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30.11.2016 № 929 (далі – Умови № 929, ліки), зокрема:

 • у разі зміни інформації у додатку до ліцензії на виробництво лікарських засобів щодо особливих умов провадження господарської діяльності ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів (далі – р. д.) з дня настання змін подати до органу ліцензування повідомлення про зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання відповідної ліцензії (далі – повідомлення) згідно з додатком 18;
 • у разі зміни та/або доповнення переліку ліків, дозволених до імпорту ліцензіату, а також особливих умов провадження діяльності ліцензіат зобов’язаний протягом 10 р. д. з дня настання змін подати до органу ліцензування повідомлення згідно з додатком 19.

У разі відповідності інформації, наданої у повідомленні, вимогам Умов № 929, орган ліцензування протягом 10 р. д. приймає рішення щодо внесення змін у додаток до ліцензії (постанова КМУ від 22.09.2021 № 1002).

Із 28 грудня набуває чинності Технічний регламент енергетичного маркування місцевих обігрівачів, затверджений постановою КМУ від 22.10.2020 № 676. Установлено, що місцеві обігрівачі, уведені в обіг до 28 грудня 2021 року, які не відповідають усім чи окремим вимогам цього Техрегламенту, можуть бути надані на ринку протягом шести місяців із дня набрання чинності цього наказу – до 28 червня 2022 року.

У разі погашення до 29 грудня платником податків – фізособою (у т. ч. самозайнятою особою) повної суми відстроченого податкового боргу, загальна сума якого не перевищує 6 800 грн, а також у разі її погашення після 29 грудня штрафні санкції і пеня на відстрочені суми, що залишаться непогашеними, нараховуються у загальному порядку згідно з вимогами Податкового кодексу (далі – ПК) (п. 12 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Із 30 грудня уводяться в дію положення Закону від 03.12.2020 № 1053-IX щодо ліцензування господарської діяльності з медичної практики, яка передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров’я.

До 31 грудня застосовуються із коефіцієнтом 3 критерії отримання статусу кваліфікованого інвестора, передбачені п. 7 ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст 6 Закону від 23.02.2006 № 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (у редакції Закону від 19.06.2020 № 738-IX).

До 31 грудня можуть придбаватися бланки національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, тимчасового реєстраційного талона ТЗ попередніх зразків, а також здійснюватися оформлення і видача відповідних документів із використанням таких бланків. Нагадаємо, нові зразки бланків зазначених документів затверджено постановою КМУ від 16.09.2020 № 844 (постанова КМУ від 07.06.2021 № 581).

До 31 грудня на території України діють:

 • карантин, установлений із метою запобігання поширенню на території України COVID-19 постановою КМУ від 09.12.2020 № 1236;
 • режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України, установлений у зв’язку з поширенням на території України COVID-19 з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, уведений постановою КМУ від 25.03.2020 № 338 (постанова КМУ від 22.09.2021 № 981).

До 31 грудня підприємства, які подають фінзвітність в єдиному електронному форматі до центру збору фінзвітності, подають річну фінзвітність та річну консолідовану фінзвітність за 2020 рік, проміжну фінзвітність за 2021 рік (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складені на основі таксономії фінзвітності за МСФЗ, до центру збору фінзвітності в електронному форматі (постанова КМУ від 22.09.2021 № 998).

Якщо учасники ринків небанківських фінансових послуг, регулювання і нагляд за якими здійснює НБУ, що зобов’язані складати і подавати фінзвітність та консолідовану фінзвітність на основі таксономії фінзвітності за міжнародними стандартами, подадуть таку фінзвітність до 31 грудня, Нацбанк не буде застосовувати до них заходи впливу за порушення строків подання фінзвітності та консолідованої фінзвітності за 2020 рік, проміжної фінзвітності та проміжної консолідованої фінзвітності за 2021 рік (І квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), складених на основі таксономії фінзвітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, до центру збору фінзвітності, операційне управління яким здійснює НКЦПФР (постанова Правління НБУ від 17.09.2021 № 94).

Не пізніше 31 грудня банки складають та подають річну фінзвітність та консолідовану річну фінзвітність за 2020 рік, проміжну фінзвітність та консолідовану проміжну фінзвітність за I квартал/перше півріччя/дев’ять місяців 2021 року, складену на основі таксономії фінзвітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі до центру збору фінзвітності, операційне управління яким здійснює НКЦПФР. У разі подання до 31 грудня вищеназванї фінзвітності Нацбанк не застосовуватиме до банків заходів впливу за порушення ними строків для подання фінзвітності, визначених Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 24.10.2011 № 373 (постанова Правління НБУ від 13.05.2021 № 39).

До 31 грудня застосовується ставка 0 % для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний період, не перевищує 3 000 000 грн та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду зарплати (доходу) кожному з працівників, які перебувають із платником податку в трудових відносинах, є не меншим як 2 МЗП, та які відповідають одному з критеріїв, визначених абзацами другим – четвертим п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПК.

До 31 грудня розмір тимчасової ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначеної п. 252.20 ПК, становить 8 % (п. 3 підрозд. 91 розд. ХХ ПК).

До 1 січня 2022 року діють норми ПК, згідно з якими:

 • платники ПДВ, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, надають послуги із забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку електроенергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702 та товарної підпозиції 2704 00 згідно з УКТЗЕД, надають послуги із централізованого водопостачання та водовідведення, тимчасово визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом (п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • тимчасово звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання на митній території України (далі – МТУ) вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТЗЕД (п. 45 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • сільгосптоваровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, подають податкову декларацію з ПДВ із додатком, у якому зазначають обсяг податкових зобов’язань із ПДВ із постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 Закону від 24.06.2004 № 1877-IV, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний податковий період, зареєстрованих у ЄРПН, а також розрахунок питомої ваги вартості сільгосптоварів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) (п. 51 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • тимчасово контролюючий орган за заявою платника ПДВ надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на строк, зазначений у заяві платника податку, але не більше ніж на 24 календарних місяці, без нарахування процентів, пені та штрафів, визначених ПК, при ввезенні на МТУ з поміщенням у митний режим імпорту обладнання та комплектуючих, що класифікується за товарними підкатегоріями згідно з УКТЗЕД, зазначеними у п. 65 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • тимчасово звільняються від обкладення ПДВ операції з передання з балансу платника податку на баланс іншої юособи, 100 % корпоративних прав у статутному капіталі якої безпосередньо або опосередковано належать державі, або на баланс органу держвлади майна (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів), що перебуває у держвласності у складі магістральних газопроводів та всіх об’єктів і споруд, пов’язаних із ними єдиним технологічним процесом, і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи (далі – ГТС). При цьому норми п. 198.5 ПК не застосовуються (пп. 1 п. 70 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • за операціями з постачання майна юрособи, яке не перебуває у державній чи комунальній власності (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів, запасів) і використовується для транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора ГТС, дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту визначається за касовим методом (пп. 2 п. 70 підрозд. 2 розд. ХХ ПК);
 • РРО та/або ПРРО не застосовуються єдиниками другої – четвертої груп (підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу, що не перевищує 220 МЗП, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (для 2021 року це 1 320 000 грн), незалежно від обраного виду діяльності (крім тих, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту; лікарські засоби, вироби медпризначення та надають платні послуги у сфері охорони здоров’я; а також реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) (абзац четвертий п. 61 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

До 1 січня 2022 року звітність щодо сум нарахованого ЄСВ за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі – Наказ № 435), подається до податкових органів за основним місцем взяття на облік як платника ЄСВ у податкових органах згідно:

 • з додатком 5 до Порядку, затвердженого Наказом № 435 (далі – Порядок № 435), для платників ЄСВ визначених: п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон № 2464), які обрали спрощену систему оподаткування та належать до четвертої групи платників єдиного податку, а також тих, які використовують загальну систему оподаткування (п. 5, 51 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464);
 • додатком 6 до Порядку № 435 – для платників ЄСВ, визначених абзацами другим та третім ч. 1 ст. 10 Закону № 2464 (наказ Мінфіну від 28.12.2020 № 814).

З наступного звітного періоду ці платники ЄСВ звітуватимуть за єдиною формою.

До 1 січня 2022 року в разі наявності укладених до 07.04.2021 договорів на постачання харчових продуктів або надання послуг із харчування, строк дії яких установлено до 31 грудня 2021 року, можуть застосовуватися норми харчування в закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджені постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591 (постанова КМУ від 18.08.2021 № 871).

29.01.2022