044 360-31-22
093 291-71-24

Зміни до законодавства у квітні 2019 року

Із 1 квітня припинено дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, укладеного 31.05.97 р. Припинення дії цього Договору звільняє Україну від будь-якого зобов’язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України, що виникли внаслідок виконання Договору до припинення його дії згідно зі ст. 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (Закон від 06.12.18 р. № 2643-VIII).

1 квітня закінчилася дія тимчасової норми, згідно з якою податкові зобов’язання з ПДВ, що виникли у постачальника електроенергії на дату отримання від покупця передоплати за електроенергію, фактичне постачання якої здійснюватиметься новим постачальником (у т. ч. постачальником універсальних послуг), підлягали коригуванню на дату перерахування постачальником передоплати, отриманої від покупця, новому постачальнику електроенергії на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 69 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу, далі – ПК, див. також «Зміна постачальника електроенергії: як коригувати ПДВ»).

Із 1 квітня набули чинності розділи 1.3–1.16 Правил, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.18 р. № 307, згідно з якими учасниками ринку електроенергії є: виробники; електропостачальники; трейдери; оператори системи передачі (ОСП); оператори системи розподілу (ОСР); оператори ринку (ОР); гарантований покупець; споживачі, які провадять свою діяльність на ринку.

Також зазначеними нормами, зокрема, регулюються:

 • питання виконання цих Правил; реєстру учасників ринку; управління даними учасників ринку; порядок створення, реєстрації та припинення функціонування балансуючих груп; припинення зобов’язань учасників ринку; невиконання зобов’язань; системи обміну інформацією учасників ринку; банківського рахунка учасника ринку;
 • діяльність адміністратора розрахунків ОСП; ОСР, адміністратора комерційного обліку.

Із 1 квітня набули чинності нові ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Цю подію анонсував на Форумі Асоціації міст України із сталого розвитку територіальних громад заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе (веб-сайт Мінрегіону).

За його словами, нові ДБН містять близько 100 якісних змін, необхідних для комфортного життя, з урахуванням зарубіжного досвіду проектування:

 • пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей із порушеннями опорно-рухового апарату;
 • тактильних та візуальних елементів доступності: тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, аудіопокажчиків для людей із порушеннями зору;
 • іншого візуального інформування, дублювання важливої звукової інформації текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей із порушеннями слуху тощо.

ДБН є обов’язковими до виконання, і всі проекти, які розробляються, та об’єкти, що зводяться, мають відповідати чинним вимогам ДБН, а проектувальники, архітектори та будівельники несуть за це відповідальність.

Із 1 квітня набула чинності гл. 1 Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1467, відповідно до якої, зокрема:

 • діяльність з виробництва електроенергії підлягає ліцензуванню, якщо величина встановленої потужності електрогенеруючого обладнання становить 5 МВт та більше або суб’єкт господарювання (далі – СГ) має намір продавати електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, гарантованому покупцю за «зеленим» тарифом незалежно від установленої потужності об’єкта електроенергетики;
 • визначено терміни, які застосовуються в Умовах № 1467;
 • установлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом. Документи до заяви треба додавати за описом, складеним у двох екземплярах за формою додатка 3 до Умов № 1467.

Із 1 квітня набула чинності гл. 1 Ліцензійних умов, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.17 р. № 1468 (далі – Умови № 1468), відповідно до якої, зокрема:

 • госпдіяльність із перепродажу електроенергії (трейдерська діяльність) підлягає ліцензуванню у разі відсутності у СГ інших ліцензій, обов’язкових для провадження діяльності на ринку електроенергії (далі – інші ліцензії). За наявності інших ліцензій ліцензія на трейдерську діяльність не потрібна, а СГ провадить таку діяльність, дотримуючись вимог Умов № 1468;
 • установлено вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження трейдерської діяльності, та вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності. Здобувач ліцензії має подати до НКРЕКП заяву за формою додатка 1 до Умов № 1468;
 • визначено терміни, які застосовуються в Умовах № 1468.

Із 1 квітня підвищено міжбанківську комісію:

 • на 0,3 % – за оплату товарів чи послуг у торгівельній мережі (за кожну трансакцію через платіжний термінал) та в Інтернеті (за кожну трансакцію), у тому числі за картками «ПРОСТІР-Винагорода» та «ПРОСТІР-Класичний»;
 • 0,1 % – за проведення оплати відповідно до визначеного переліку кодів категорій отримувачів.

За карткою «ПРОСТІР-Винагорода» установлено міжбанківську комісію за видачу коштів готівкою у платіжному пристрої (за кожну трансакцію) у розмірі 2 грн.

Крім того, підвищено дозволену суму операції безконтактної оплати з використанням безконтактних платіжних карток на суму до 300 грн. без проведення додаткової автентифікації її держателя шляхом введення ПІН-коду/підписання квитанції платіжного термінала (лист НБУ від 21.02.19 р. № 57-0007/10246).

Із 1 квітня може заборонятися або обмежуватися надання на ринку та введення в експлуатацію радіообладнання з причин його невідповідності вимогам Техрегламенту, затвердженого постановою КМУ від 24.05.17 р. № 355. Йдеться про радіообладнання, яке відповідає вимогам Техрегламентів, затверджених постановами КМУ від 24.06.09 р. № 679, від 16.12.15 р. № 1067 та № 1077, та уведене в обіг до 1 квітня 2018 року.

Із 1 квітня отримають відшкодування вартості лікарських засобів (далі – ліки) СГ незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють роздрібну торгівлю ліками на підставі відповідної ліцензії та які не пізніше 25 березня подали заяви про укладення договорів про реімбурсацію Національній службі здоров’я України (далі – НСЗУ). Відшкодування вартості ліків за відповідними договорами, укладеними за заявами СГ, поданими після 25 березня, здійснюватиметься з дати набрання чинності таких договорів (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 136).

Із 1 квітня набув чинності Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті на відшкодування вартості ліків для лікування окремих захворювань шляхом реімбурсації, затверджений постановою КМУ від 27.02.19 р. № 141, зокрема:

 • бюджетні кошти спрямовуються на реімбурсацію ліків СГ, які на підставі ліцензії здійснюють роздрібну торгівлю ліками та уклали договори про реімбурсацію із НСЗУ; оплату витрат на технічне забезпечення виписування рецептів на ліки, які підлягають реімбурсації, та реєстрацію відпуску таких ліків через електронну систему охорони здоров’я;
 • реімбурсація ліків здійснюється НСЗУ на підставі звітів про відпущені ліки на рахунки СГ, зазначені у договорі про реімбурсацію ліків;
 • складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються згідно із законодавством.

Із 1 квітня реімбурсація ліків здійснюється виключно за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров’я, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.03.17 р. № 152 (постанова КМУ від 27.02.19 р. № 135).

Із 3 квітня набуває чинностi Закон від 28.02.19 р. № 2692-VIII, яким ратифіковано Багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (Угода MLI).

До 4 квітня має бути доопрацьоване програмне забезпечення для функціонування єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України, автоматизованої системи (далі – АС) управління ризиками, АС митного оформлення та створення єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

4 квітня (180 днів з дня набрання чинності Закону від 06.09.18 р. № 2530-VIII) – граничний строк проведення в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, не обладнаних стаціонарними приладами радіаційного контролю, перевірки автомобільного та залізничного транспорту, що в’їжджає в Україну, а також вантажів, що ввозяться в Україну всіма видами транспорту, уповноваженими посадовими особами Держекоінспекції з наданням дозволу на пропуск транспортних засобів (далі – ТЗ), вантажів через державний кордон до органу (підрозділу) Держприкордонслужби. Мета такої перевірки – виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання.

Із 6 квітня застосовується Техрегламент, яким установлено вимоги з екодизайну енергоспоживчих продуктів для їх введення в обіг та/або в експлуатацію, розроблений відповідно до вимог ЄС. Дія Техрегламенту не поширюється на ТЗ для пасажирських або вантажних перевезень. Із 6 квітня перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють такий нагляд, затверджений постановою КМУ від 28.12.16 р. № 1069, доповнено новим видом продукції – енергоспоживчі продукти. Органом державного ринкового нагляду для них визначено Держпродспоживслужбу (постанова КМУ від 03.10.18 р. № 804).

Із 6 квітня застосовується Техрегламент вибухових матеріалів промислового призначення, розроблений відповідно до вимог ЄС. Установлено, що надання на ринку вказаних матеріалів, які були введені в обіг до 6 квітня цього року та перебувають в обігу не більше двох років, не може бути заборонено чи обмежено у зв’язку з їх невідповідністю вимогам цього Техрегламенту (постанова КМУ від 03.10.18 р. № 802).

Із 6 квітня застосовується Техрегламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений постановою КМУ від 04.07.18 р. № 814. Дія цього Техрегламенту, розробленого відповідно до вимог ЄС, не поширюється на прилади, спеціально спроектовані для використання: у промислових процесах, що здійснюються у промислових приміщеннях; на повітряних суднах та залізницях та для тимчасового використання у лабораторіях у дослідницьких цілях.

Установлено, що надання на ринку або введення в експлуатацію приладів, що працюють на газоподібному паливі, які відповідають вимогам Техрегламенту, затвердженого постановою КМУ від 24.09.08 р. № 856, та введені в обіг до 6 квітня, не може бути заборонено або обмежено через їх невідповідність Техрегламенту № 814.

Не пізніше 7 квітня подається звіт із праці за I квартал за формою № 1-ПВ (квартальна), до якої наказом Держстату від 12.03.19 р. № 104 унесено зміни. За кодами рядків 6030–6120 у колонці «А» розд. IV наводяться дані (у грн.): від однієї мінімальної заробітної плати до 4 500,00, від 4 500,01 до 5 000,00, від 5 000,01 до 6 000,00, від 6 000,01 до 7 000,00, від 7 000,01 до 8 000,00, від 8 000,01 до 10 000,00, від 10 000,01 до 12 000,00, від 12 000,01 до 15 000,00, від 15 000,01 до 20 000,00, понад 20 000,00.

Із 10 квітня набувають чинності частини модулів оцінки відповідності (далі – модулі) у сфері залізничного транспорту, затверджені на виконання ч. 4 ст. 14 Закону від 15.01.15 р. № 124-VIII. На зазначені модулі не поширюється дія постанови КМУ від 13.01.16 р. № 95, якою затверджено модулі, що використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності та правил використання модулів (постанова КМУ від 03.10.18 р. № 797).

Із 13 квітня набувають чинності окремі норми Порядку, затвердженого постановою КМУ від 03.10.18 р. № 823, а саме:

 • декларація відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства (далі – декларація) в електронній формі подається територіальним органам Держпродспоживслужби через їхні офіційні веб-сайти. На заповнену форму декларації накладається кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) керівника СГ (якщо виконавчий орган є одноособовим), голови виконавчого органу СГ (якщо цей орган колегіальний); СГ (якщо таким органом є фізособа-підприємець) або уповноваженої особи СГ та додається кваліфікована електронна позначка часу (п. 10);
 • уповноважені посадові особи територіальних органів Держпродспоживслужби перевіряють надходження декларацій не рідше одного разу на робочий день (далі – р. д.) та реєструють їх протягом 3 р. д. в інформаційних системах служби в порядку черговості після перевірки дійсності КЕП. СГ надсилається підтвердження із посиланням на зареєстровану декларацію (п. 11);
 • електронні декларації як документи постійного зберігання зберігаються в територіальних органах Держпродспоживслужби (п. 12).

До 15 квітня банки мають надати Нацбанку інформацію про виконання першого та другого етапів запровадження системи управління ризиками, що передбачено Положенням, затвердженим постановою Правління НБУ від 11.06.18 р. № 64.

До 30 квітня банківські групи мають погодити організаційну структуру системи управління ризиками з вимогами цього Положення, а саме: створити комітет ради банку з управління ризиками (у разі прийняття радою банку такого рішення) та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс); забезпечити достатню чисельність персоналу належної кваліфікації; визначити функції, обов’язки, повноваження та відповідальність осіб, залучених до системи управління ризиками, а також механізми та відповідальних осіб за належну співпрацю між підрозділами банку на всіх організаційних рівнях із застосуванням моделі трьох ліній захисту.

Із 16 квітня переведення підприємств на обслуговування через єдиний казначейський рахунок при сплаті митних платежів – депозитний рахунок 3734, відкритий в Держказначействі на ім’я ДФС для зарахування авансових платежів (передоплати), здійснюється на постійній основі. Порядок, затверджений спільним наказом Мінфіну та Держмитслужби від 24.01.06 р. № 25/44, застосовується виключно до операцій із перерахування до держбюджету митних та інших платежів, сплачених у перехідний період (із 15 січня 2018 року до 15 квітня 2019-го), а також коштів, внесених підприємствами як грошова застава у випадках, коли така застава перераховується до держбюджету.

До 16 квітня залишки коштів на рахунках митниць можуть використовуватися підприємствами для сплати митних та інших платежів під час митного оформлення. Із 16 квітня можливості списання коштів із депозитних рахунків митниць при митному оформленні товарів підприємств не буде. Залишки коштів, авансові платежі (передоплата) на рахунках митниць повертатимуться підприємствам в установленому порядку.

Депозитні рахунки 3734, відкриті в Головному управлінні Казначейства у м. Києві на ім’я відповідних митниць ДФС, для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами, використовуватимуться у звичайному режимі (наказ Мінфіну від 01.11.17 р. № 898, лист ДФС від 05.03.19 р. № 7141/7/99-99-19-05-03-17).

До 21 квітня підприємства, що становлять суспільний інтерес, які на 22 березня цього року уклали договори із суб’єктами аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту фінзвітності, повинні подати до НКЦПФР повідомлення про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінзвітності, за формою, затвердженою рішенням НКЦПФР від 31.01.19 р. № 43.

Повідомлення надсилається до НКЦПФР у паперовому та електронному вигляді відповідно до Положення, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 13.05.11 р. № 492, як електронний документ. У разі виникнення змін в інформації:

 • яка зазначена у повідомленні, підприємство, що становить суспільний інтерес, повідомляє про них протягом 10 р. д. із дня їх виникнення;
 • яку підприємство отримує від суб’єкта аудиторської діяльності, – протягом 10 р. д. із дня отримання підприємством даних про такі зміни.

Із 23 квітня втрачають чинність свідоцтва про облік організацій колективного управління (далі – ОКУ), свідоцтва про визначення ОКУ уповноваженими, свідоцтва про уповноваження ОКУ, видані до 22.07.18 р. (день набрання чинності Закону від 15.05.18 р. № 2415-VIII, далі – Закон № 2415). А у сферах, щодо яких Закон № 2415 передбачає розширене та обов’язкове колективне управління, свідоцтва втрачають чинність з оголошеної Мінекономрозвитку дати закінчення прийому заяв на участь у конкурсі на акредитацію у відповідній сфері (п. 2 розд. VI Закону № 2415).

Із 25 квітня змінюються назви приладів контролю за дотриманням правил дорожнього руху із функціями фото-, відеофіксації, що підлягають періодичній повірці. Це – вимірювачі швидкості руху ТЗ дистанційні; вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення ТЗ дистанційні (п. 20 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 04.06.15 р. № 374, у новій редакції) (постанова КМУ від 03.10.18 р. № 852)

05.05.2019