044 360-31-22

Коментар до наказу Міністерства юстиції України №326/5 «Про внесення змін до Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

З 18 лютого 2014 року наказом Міністерства юстиції України №326/5 від 12.02.2014 внесені зміни до «Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Наказ виданий відповідно до положень чинного Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Положення про Міністерство юстиції України, Положення про Державну реєстраційну службу України.

Запровадження нової редакції «Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» обумовлено намаганням держави досягти в сфері державної реєстрації задекларованої у  вищевказаному наказі мети:

 • посилити контроль за державними реєстраторами;
 • запобігти участі державних реєстраторів в рейдерських схемах захоплення підприємств;
 • запобігти  участі державних реєстраторів в корпоративних конфліктах між засновниками (учасниками) юридичних осіб.

Детальніше про нововведення:

 • законодавець конкретизує (п.1 розділу І наказу) суб’єкта дотримання законодавства у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – державного реєстратора;
 • визначено, що термінологія у наказі відповідає значенням термінів, що містить чинний Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цього закону;
 • змінені види та форми перевірок, особливості їх проведення:
  a) позапланові та планові перевірки в попередній редакції змінені на виїзні та невиїзні;
  b) відмінені офіційні затверджені Головним управлінням юстиції плани перевірок, кількість перевірок на рік не регламентується;
  c) повторна перевірка з питань, які вже були предметом перевірки не допускається;
 • виписаний порядок здійснення виїзної перевірки;
 • за певними ознаками та критеріями запроваджені особливі види перевірок та порядок їх проведення:
  a)     перевірка розгляду документів, які надійшли до державних реєстраторів, щодо проведення державної реєстрації, від  юридичних осіб розмір статутного капіталу яких (або статутний капітал їх засновників) становить понад 10 млн. грн. Такі юридичні особи називаються  «визначеними» юридичними особами.
  b)    перевірка розгляду судових рішень (про визнання дій,  вчинених державним реєстратором неправомірними/незаконними;
 • про визнання рішень загальних зборів засновників (учасників) юридичної особи, які набрали законної сили недійсними);
 • ·     конкретизовані  повноваження органів, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації:
  a)     вимагати припинення дій, що перешкоджають проведенню перевірки;
  b)    ознайомлюватися з документами та отримувати інформацію, необхідні для здійснення нагляду щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  c)     відбирати пояснення державних реєстраторів та працівників реєстраційних служб, управлінь юстиції;
  d)    переглядати реєстраційні справи та зведену статистичну інформацію з Єдиного державного реєстру;
  e)     вживати заходів щодо запобігання порушення в сфері державної реєстрації та приймати відповідні обов’язки до виконання рішення;
  f)      перевіряти повноту усунення порушень і недоліків, виявлених під час попередніх перевірок.
 • результативним документом перевірки стає довідка про перевірку замість акта (в попередній редакції), реакція на порушення – вживання заходів реагування, передбачених чинним законодавством.
 • запроваджена норма вимоги до члена комісії, що проводить перевірку щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів.

Нова редакція «Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» менша за обсягом та структурою та не містить на відміну від попередньої редакції додатків із зразками супутніх документів.

Останні зміни у реєстраційній справі продовжують тенденції посилення контролю в цій сфері юридичної діяльності, що обумовлює зростання вимог до ведення реєстраційної діяльності органами державної реєстрації, бездоганності змісту і форми документів, що готуються юристами до державної реєстрації, перереєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Ананьєв Євген

19.06.2014